Recreatie Zaalvoetbal "De Waterakkers"

Waar plezier nooit buiten spel staat!

 
 
sportcafe-waterakkers.jpg
 meesters-juffen.jpg
 
Wilt u hier ook adverteren? Voor info kunt u mailen naar info@rzwvoetbal.nl 
 
 
!!!!!!RZW- BARBECUE 16 juni a.s. om 18.00 uur!!!!!! 
Op zaterdag 16 juni tijdens de laatste speeldag van het seizoen organiseert de RZW wederom de jaarlijkse gratis barbecue.
Het is wel van belang dat een team dat wil deelnemen aan de barbecue, zich d.m.v. van een bon (te verkrijgen achter de bar) voor 9 juni a.s. opgeeft.
 
 
Seizoen 2018-2019
 
In verband met de voorbereidingen op het seizoen 2018-2019, is het van belang te weten welke teams er doorgaan en welke teams er zullen stoppen. Willen de aanvoerders e/o leiders die dit (nog) niet hebben doorgegevens dit zo snel mogelijk doen via info@rzwvoetbal.nl? Ook voor het aanmelden van nieuwe teams kan dit mailadres gebruikt worden. Een nieuwe teamnaam of een andere contactpersoon? Dit ook graag doorgeven onder vermelding van de huidige teamnaam, huidige poule, nieuwe teamnaam alsmede de naam, het telefoonnummer en het e-maialadres van de contactpersoon.
 
 
Wijzigingen speeldata
 
C en D poule 1 juni 2018
De wedstrijd Tijgerbollen - Pizza Service (poule C) welke 14 april jl. geen doorgang kon vinden is verplaatst naar vrijdag 1 juni van 21.00 tot 21.40 uur.
De wedstrijd Ronaldoughnuts - Jarvo Martens de Boer (poule C) welke 14 april jl. geen doorgang kon vinden is verplaatst naar vrijdag 1 juni van 21.40 tot 22.20 uur.
De wedstrijd De Evenenementenmakelaar - Garage Van Tunen (poule B) welke 16 september jl. geen doorgang kon vinden is verplaatst naar vrijdag 1 juni van 22.20 tot 23.00 uur.
Deze 3 wedstrijden zullen gespeeld worden in hal 2.
 
Wij proberen dit z.s.m. op de website te veranderen, mocht dit onverhoopt niet lukken dan verzoeken wij jullie de teamleden te informeren.
 
 
 
 
 
#####
 
 Er bestaan onder de leden de nodige misverstanden over het afzeggen van wedstrijden, dus daarom nog even de regelgeving. (Bij aanvang van het seizoen is dit regelement aan jullie persooonlijk uitgereikt.)
 
In het verleden werden we als bestuur veelvuldig benaderd door scheidsrechters, teams en coordinatoren over de hoeveelheid afzeggingen die elke week binnenkwamen. Teams leken steeds makkelijker af te zeggen, wat tot veel frustratie en onbegrip heeft geleid bij alle betrokken partijen:
 
- Teams die omgekleed stonden te wachten op een tegenstander die niet kwam opdagen
- Scheidsrechters die tot het eind van de avond stonden te wachten op een wedstrijd die niet doorging en vervolgens spontaan bedankten om nog voor de RZW te fluiten
 - Coordinatoren die wedstrijden probeerden te vervroegen en scheidsrechters probeerden te regelen terwijl teams uiteindelijk alsnog niet kwamen opdagen
 
Daarom is er in seizoen 2015-2016 besloten de volgende maatregel te treffen:
 
Het is binnen onze vereniging niet meer mogelijk om wedstrijden af te zeggen. Daarbij zal de boete bij het niet komen opdagen € 50,00 bedragen, die binnen 2 weken na ontvangst van de factuur betaald zal moeten worden. Er zal dus niet meer met de borg verrekend worden op het einde van het seizoen. Mocht er na 2 weken nog niet betaald zijn, dan volgt er een schorsing;
 
Mochten jullie als team van mening zijn dat er dermate zware omstandigheden van toepassing zijn die het voor jullie onmogelijk maken om te voetballen, dan kun je bezwaar maken bij het bestuur. Bruiloften, feestjes en partijen zullen echter niet als reden worden geaccepteerd. Dus we adviseren jullie zo veel mogelijk vervang(st)ers te regelen in je bestaande vrienden- en familiekring zodat afzeggen niet meer nodig zal zijn.
 
Uiteraard betreuren we dat we deze verveldende maatregel hebben moeten nemen, maar gezien de ontwikkelingen zagen we geen andere optie. De maatregel bleek de afgelopen jaren overigens wel het juiste effect te hebben, daar het aantal afzeggingen op 1 hand te tellen was. Het bestuur heeft daarom besloten deze maatregel definitief in de reglementen op te nemen. We rekenen op jullie begrip en medewerking.
 
 
Het bestuur van de RZW
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het bestuur van Recreatie Zaalvoetbal De Waterakkers wenst alle spelers/speelsters en scheidsrechters een fijn zaalvoetbalseizoen toe.
 
     

Op zoek naar een team, wil jij een team aanmelden of heb je een andere vraag?

Vul onderstaand formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op!

Aanmelden