Recreatie Zaalvoetbal "De Waterakkers"

Waar plezier nooit buiten spel staat!

 
 
sportcafe-waterakkers.jpg
 meesters-juffen.jpg
 
Wilt u hier ook adverteren? Voor info kunt u mailen naar info@rzwvoetbal.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Er bestaan onder de leden de nodige misverstanden over het afzeggen van wedstrijden, dus daarom nog even de regelgeving. (Bij aanvang van het seizoen is dit regelement aan jullie persooonlijk uitgereikt.
 
 
 
In het verleden werden we als bestuur veelvuldig benaderd door scheidsrechters, teams en coordinatoren over de hoeveelheid afzeggingen die elke week binnenkwamen. Teams leken steeds makkelijker af te zeggen, wat tot veel frustratie en onbegrip heeft geleid bij alle betrokken partijen:
 
- Teams die omgekleed stonden te wachten op een tegenstander die niet kwam opdagen
- Scheidsrechters die tot het eind van de avond stonden te wachten op een wedstrijd die niet doorging en vervolgens spontaan bedankten om nog voor de RZW te fluiten
 - Coordinatoren die wedstrijden probeerden te vervroegen en scheidsrechters probeerden te regelen terwijl teams uiteindelijk alsnog niet kwamen opdagen
 
Daarom is er in met ingang van seizoen 2015-2016 besloten de volgende maatregel te treffen:
 
Het is binnen onze vereniging niet meer mogelijk om wedstrijden af te zeggen. Daarbij zal de boete bij het niet komen opdagen € 50,00 bedragen, die binnen 2 weken na ontvangst van de factuur betaald zal moeten worden. Er zal dus niet meer met de borg verrekend worden op het einde van het seizoen. Mocht er na 2 weken nog niet betaald zijn, dan volgt er een schorsing;
 
Mochten jullie als team van mening zijn dat er dermate zware omstandigheden van toepassing zijn die het voor jullie onmogelijk maken om te voetballen, dan kun je bezwaar maken bij het bestuur. Bruiloften, feestjes en partijen zullen echter niet als reden worden geaccepteerd. Dus we adviseren jullie zo veel mogelijk vervang(st)ers te regelen in je bestaande vrienden- en familiekring zodat afzeggen niet meer nodig zal zijn.
 
Uiteraard betreuren we dat we deze verveldende maatregel hebben moeten nemen, maar gezien de ontwikkelingen zagen we geen andere optie. De maatregel bleek de afgelopen jaren overigens wel het juiste effect te hebben, daar het aantal afzeggingen op 1 hand te tellen was. Het bestuur heeft daarom besloten deze maatregel definitief in de reglementen op te nemen. We rekenen op jullie begrip en medewerking.
 
 
Het bestuur van de RZW
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

Op zoek naar een team, wil jij een team aanmelden of heb je een andere vraag?

Vul onderstaand formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op!

Aanmelden